Creston Whitaker – New Orleans Saints

Happy 71st birthday to former New Orleans Saints wide receiver Creston Whitaker. He played for the #Saints in 1972. #WhoDat #WhoDatNation

Happy Birthday from Bonin's Briefs!
Happy Birthday from Bonin’s Briefs!